Witamy w Nowym Roku!!!

Gru 31, 2016  | Dodany przez SK | 

image

 

Zarząd Koła SEP nr 17 składa wszystkim członkom i sympatykom koła życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2017 roku :), Do Siego Roku !!!

Z głębokim żalem żegnamy...

Maj 06, 2016  | Dodany przez SK | 

image

 

W związku z tragiczną śmiercią członka Naszego koła Grzegorza Dębskiego, głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół w imieniu kolegów z koła składa Zarząd.

Zebranie koła SEP nr 17

Luty 22, 2016  | Dodany przez SK | 

image

 

Zarząd koła SEP 17 zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2016 roku o godz. 15:15 w sali nr 19 w budynku Kapitanatu Portu w Porcie Północnym w Gdańsku (w siedzibie NAFTOPORTU) odbędzie się zebranie członków Koła Nr 17. Porządek zebrania obejmuje: 1. Otwarcie zebrania. 2. Podsumowanie działalności za 2015 rok. 3. Informacja o stanie koła, wysokości składek członkowskich i ich zbiórka oraz wręczenie zaległych legitymacji. 4. Zgłaszanie przez członków koła propozycji wycieczek techniczno – integracyjnych. 5. Omówienie propozycji wycieczki techniczno – integracyjnej na targi EXPOPOWER do Poznania połączonej ze zwiedzaniem zamku w Kórniku i pałacu w Rogalinie w dniach 10 – 11 maja 2016r. 6. Prezentacja: „Siłownie wiatrowe w północnej części Polski” przedstawiona przez kol. Sławomira Kirzanowskiego. 7. Wolne wnioski i zakończenie zebrania. Obecność obowiązkowa.

40-ste Gdańskie Dni Elektryki

Październik 28, 2015  | Dodany przez SK | 

image

 

Zarząd Koła SEP nr 17 w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na organizowane w dniach 5-7 listopada 2015 roku 40-ste Gdańskie Dni Elektryki. Podobnie jak przed rokiem, impreza odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12. Patronem honorowym konferencji jest Ministerstwo Gospodarki wraz z Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz Prezydentem Miasta Gdańska. Uroczysta inauguracja wydarzenia odbędzie się w Auli (III piętro) Gmachu Głównego PG o godz. 9:00. Więcej szczegółów, w tym również program ramowy konferencji, dostępny jest na stronie www.sep.gda.pl

Zebranie członków koła SEP nr 17

Październik 1, 2014  | Dodany przez SK | 

image

 

Zawiadamiamy, że w dniu 16 października 2014 roku o godz. 15:15 w sali nr 19 w budynku Kapitanatu Portu w Porcie Północnym w Gdańsku (w siedzibie NAFTOPORTU) odbędzie się zebranie członków Koła Nr 17. Porządek zebrania obejmuje: 1. Otwarcie zebrania 2. Informacja o stanie osobowym Koła. 3. Informacja o rozliczeniu wycieczki do Kopalni soli w Kłodawie, składkach i uregulowanie zaległości. 4. Informacja o zwiedzaniu Naftoportu. 5. Informacja o Gdańskich Dniach Elektryki, które odbędą się 14 listopada 2014 r. na terenie Politechniki Gdańskiej. 6. Wolne wnioski i zakończenie zebrania. Obecność obowiązkowa.

Fotodokumentacja wycieczki tematycznej koła nr 17

Sierpień 6, 2014  | Dodany przez SK | 

image

 

Uprzejmie informujemy, iż pojawiła się nowa galeria zdjęć z wycieczki do kopalni soli Kłodawa.

Zaproszenie

Sierpień 6, 2014  | Dodany przez SK | 

image

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd koła SEP nr 17 serdecznie zaprasza do uczestnictwa w zwiedzaniu firmy Naftoport w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 23.08.2014r. o godz. 11:00. Wszystkich zainteresowanych członków koła prosi się o przesłanie w formie e-maila do dnia 15.08 potwierdzenia deklaracji uczestnicta (wraz z podaniem Imienia, Nazwiska oraz nr PESEL) na adres jpoznachowski@sep17.pl

Walne Zebranie Delegatów Oddziału Gdańskiego SEP

Luty 26, 2014  | Dodany przez SK | 

image

 

25 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału Gdańskiego SEP. Delegaci Naszego Koła: Emil Kuźma, Jerzy Poznachowski oraz Krzysztof Nagórski aktywnie uczestniczyli w obradach udzielając się w Komisji Uchwał i Wniosków. Podczas Zebrania zostali odznaczeni najbardziej zasłużeni członkowie Oddziału SEP.
Jednym z zasłużonych członków Naszego Koła SEP jest Krzysztof Nagórski,  który został uhonorowany Złotą Odznaką SEP.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła SEP nr 17

Grudzień 01, 2013  | Dodany przez SK | 

image

 

26 listopada 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze koła SEP nr 17. W zebraniu uczestniczyło 22 członków koła. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja rekrutacyjna w składzie: Grzegorz Mikuła, Kazimierz Rakowski oraz Jerzy Sztucki. Wybrano nowy zarząd w dotychczasowym składzie: na stanowisko Prezesa Zarządu Koła został wybrany Emil Kuźma. Na Członków Zarządu Koła zostali wybrani Jerzy Poznachowski, Jan Milczewski oraz Mariusz Magnuszewski. Podczas zebrania zostały również przeprowadzone wybory Delegatów na Walne Zebranie Oddz. Gdańskiego SEP. Na delegatów zostali wybrani: Emil Kuźma, Jerzy Poznachowski, Krzysztof Nagórski.

Spotkanie koła SEP nr 17

Październik 28, 2013  | Dodany przez SK | 

image

 

Zawiadamiamy, że w dniu 26 listopada 2013 roku o godz. 15:15 w sali nr 19 w budynku Kapitanatu Portu w Porcie Północnym w Gdańsku (w siedzibie NAFTOPORTU) odbędzie się zebranie członków Koła Nr 17. Program nadchodzącego zebrania można przeczytać tutaj.

Fotodokumentacja wycieczek tematycznych koła nr 17

Październik 22, 2013  | Dodany przez SK | 

image

 

Uprzejmie informujemy, iż pojawiły się nowe galerie zdjęć z wycieczek do Kisielic oraz Świerku.

Spotkanie koła SEP nr 17

Październik 14, 2013  | Dodany przez SK | 

image

 

Zarząd Koła SEP Nr 17 serdecznie zaprasza i namawia do aktywnego uczestnictwa w XXXVIII Gdańskich Dniach Elektryki, które odbędą się w dniach 17 i 18 października 2013 roku w Domu Technika przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku. Szczegóły dotyczące obchodów oraz program znajdują się na stronie Gdańskiego Oddziału SEP: www.sep.gda.pl

Wspomnienie o Koledze Ryszardzie Kleinie

Maj 27, 2013  | Dodany przez SK | 

image

 

Mija właśnie rok od odejścia naszego Kolegi Ryszarda Kleina... . Zachęcamy do lektury wspomnień autorstwa Kolegi Andrzeja Radzikowskiego, pod tytułem:"Rysiek Klein, taki jakiego znałem przez prawie 40-ci lat (a dokładnie 38)". Pełny tekst można przeczytać tutaj.

Spotkanie koła SEP nr 17

Maj 27, 2013  | Dodany przez SK | 

image

 

Zawiadamiamy, że w dniu 04 czerwca 2013 roku o godz. 15:15 w sali nr 19 w budynku Kapitanatu Portu w Porcie Północnym w Gdańsku (w siedzibie NAFTOPORTU) odbędzie się zebranie członków Koła Nr 17. Program nadchodzącego zebrania można przeczytać tutaj.

Spotkanie koła SEP nr 17

Marzec 11, 2013  | Dodany przez cOObra | 

image

 

Zawiadamiamy, że w dniu 22 marca 2013 roku o godz. 15:15 w sali nr 19 w budynku Kapitanatu Portu w Porcie Północnym w Gdańsku (w siedzibie NAFTOPORTU) odbędzie się zebranie członków Koła Nr 17. Program nadchodzącego zebrania można przeczytać tutaj.

Spotkanie koła SEP nr 17

Grudzień 07, 2012  | Dodany przez cOObra | 

image

 

Zawiadamiamy, że w dniu 13 grudnia 2012 roku o godz. 15:15 w sali nr 19 w budynku Kapitanatu Portu w Porcie Północnym w Gdańsku (w siedzibie NAFTOPORTU) odbędzie się zebranie członków Koła Nr 17.

Porządek zebrania obejmuje:

1. Podsumowanie działalności Koła w roku 2012.

2. Zgłaszanie propozycji działalności na rok 2013.

3. Informacja o składkach i ich bieżące uregulowanie.

4. Wręczenie zaległych legitymacji.

5. Prezentacja: "Inteligentne sieci elektroenergetyczne" przedstawiona przez kol. Mariusza Magnuszewskiego.

6. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

Obecność obowiązkowa.

Obchody 80-lecia SEP na Wybrzeżu

Październik 05, 2012  | Dodany przez cOObra | 

image

 

Szanowni Koledzy i Koleżanki, Członkowie i Sympatycy SEP

 

Władze statusowe SEP Oddział Gdańsk serdecznie zapraszają w przeddzień głównych uroczystości 80-lecia SEP tj. 10 października do Piaśnicy, gdzie odbędzie się uroczystość odsłonięcia Tablicy pamiątkowej ku czci zamordowanych elektryków, także wielkiego patrioty, pierwszego Prezesa SEP na Wybrzeżu Kazimierza Bielińskiego.

Istnieje możliwość dojazdu autokarem na tę uroczystość- wyjazd z pod budynku NOT o 11.30, bądź dojazd we własnym zakresie na godzinę 14.00. Osoby, które chcą skorzystać z autokaru powinny się zapisać do telefonicznie lub mailowo u Bożenki (58 301 49 24), SEP@sep.gda.pl.

Serdecznie zapraszamy również Koleżanki, Koledzów, Członków oraz Sympatyków SEP na obchody 80-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wybrzeżu, które odbywać się będą 11 i 12 października w Domu Technika przy ul. Rajskiej 6. Program obchodów znajduje się tutaj.

Z głębokim żalem zawiadamiamy...

Czerwiec 11, 2012  | Dodany przez cOObra | 

image

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 06 czerwca 2012 roku zmarł długoletni członek naszego koła Kol. Ryszard Klein . Pogrzeb odbędzie się 13 czerwca 2012 r. o godz. 11.30 na cmentarzu w Nowym Porcie.

Rodzinie Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd i członkowie Koła SEP Nr 17 z Oddziału Gdańskiego.

 

 

Zaproszenie na szkolenie...

Marzec 13, 2012  | Dodany przez cOObra | 

image

W dniu 22.03  (czwartek) w restauracji w budynku NOT  w godzinach 15.30-18.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Zastosowanie najnowszych rozwiązań w technice oświetleniowej- LED oraz sterowanie oświetleniem w aspekcie wymogów efektywności energetycznej.”
Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział informujemy, iż należy dokonać zgłoszenia mailowego na adres tjamroz@sep.gda.pl w terminie do 20 marca 2012 roku.

 

 

Aktualizacja zakładki "Do pobrania"...

Marzec 12, 2012  | Dodany przez cOObra | 

image

Zakładka "Do pobrania" wzbogaciła się o kolejne materiały m.in.: o status SEP oraz wnioski o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru i eksploatacji.

 

 

 

Zaproszenie na szkolenie...

Marzec 05, 2012  | Dodany przez cOObra | 

image

Na prośbę Prezesa Koła Terenowego 113 zapraszamy na szkolenie z zakresu oświetlenia drogowego (technologia oparta o lampy wysokoprężne i lampy LED). Szkolenie (którego program znajdziecie tutaj odbędzie się 8 marca 2012 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w budynku NOTu w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 w sali klubowej (herbaciarnia na I piętrze). Wstęp wolny, chętni proszeni są o zgłoszenie się na adres: andrzej_nowosielski@o2.pl

 

 

 

Dodawanie treści...

Luty 04, 2012  | Dodany przez cOObra | 

image

Strona w budowie .... trwa uzupełnianie informacji...

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Witamy

Luty 04, 2012  | Dodany przez cOObra | 

image

Ruszamy z nową stroną Koła SEP nr 17 :), jest godzina 13:07 sobota 4.02.2012

 

 

 

Czytaj dalej...

Galeria

pix pix pix pix pix pix

Odwiedziły nas...

Tu będzie licznik odwiedzin...


Kontakt

pixADRES:
ul. Kpt. ż. w. W. Poinca 1
80-561 Gdańsk

pixTELEFON:
tel. 508 394 951, 606 291 164
fax. 58 300 05 78

pixE-MAIL:
sep17@sep17.pl